بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 

bullet3.pngپرداخت حقوق وحق بيمه سه ماه افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به نه ماه كاركنان پيماني وقراردادي(3/08/94)...کلیک کنید

bullet3.pngثبت نام بیمه تکمیلی درمانی نیروهای شرکتی (7/07/94)...کلیک کنید
     فرم الف...کلیک کنید
     فرم ب ...کلیک کنید
bullet3.png دستورالعمل مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، مراقبت ، شيردهي و بدون حقوق (94/01/18) ...کلیک کنید
bullet3.pngموافقت با اعطاء ماموريت آموزشي به كاركنان جانباز و فرزند شهيد و فرزند جانباز ٢٥% به بالا(94/01/18) ...کلیک کنید
bullet3.pngفرم ارزشيابي كاركنان(93/09/26) ...کلیک کنید
bullet3.pngفرم ارزشيابي  مديران مياني(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.pngتمديد قرارداد استخدام پيماني مديران مياني(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.pngتمديد قرارداد استخدام پيماني مديران پايه و سرپرستان(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.pngتمديد قرارداد استخدام پيماني كاركنان(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.png تمديد قرارداد استخدام پيماني كارشناسان(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.png فرم تحليل عملكرد شاخص هاي اختصاصي(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.png فرم ارزشيابي كاركنان خدماتي و پشتيباني(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.png فرم ارزشيابي كارشناسان(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.pngفرم ارزشيابي  مديران پايه و سرپرستان(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.pngدستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان سال 1393(26/09/93) ...کلیک کنید
bullet3.pngبرآورد نیاز به نیروی انسانی واحدهای تابعه دانشگاه(12/09/93)...کلیک کنید
bullet3.pngمرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان(11/09/93)...کلیک کنید
bullet3.pngنقل و انتقالات حق بیمه(11/09/93)...کلیک کنید
bullet3.pngامكان ارسال و ثبت گواهينامه هاي آموزشي صادر شده موسسات و ساير دانشگاههاي علوم پزشكي در كارنامه آموزشي ضمن خدمت(02/07/93)...کلیک کنید
bullet3.pngمقررات امور بازنشستگی(26/06/93)...کلیک کنید
bullet3.pngحذف و اضافات بیمه تکمیلی(25/10/92)...کلیک کنید
bullet3.pngابلاغ دستورالعمل اجرايي مرخصيها(92/10/22)...کلیک کنید
bullet3.pngدستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان سال 1392(21/10/92)...کلیک کنید
bullet3.pngدستورالعمل ارزشيابي  كاركنان در حیطه مستندسازی فرایند جهت مراکز تابعه استان (21/10/92)...کلیک کنید
bullet3.pngفرم امتیازدهی مراکز تابعه استان(92/10/21)...کلیک کنید
bullet3.pngبخشنامه مرخصی استعلاجی...کلیک کنید
bullet3.pngبخشنامه نحوه استفاده از خدمات دندانپزشکی بیمه تکمیلی...کلیک کنید
bullet3.pngثبت نام حساب ذخیره پس انداز کارکنان دولت...کلیک کنید
bullet3.pngنحوه تهيه و ارسال مدارك و مستندات مورد نياز جهت كسب رتبه خبره يا عالي از طريق سامانه ارتقاء و كاركنان غير هيأت علمي...کلیک کنید
bullet3.pngبخشنامه دوران مرخصی استعلاجی و زایمان کارکنان پیمانی و قراردادی...کلیک کنید
bullet3.pngكميته هاي واحدهاي تابعه مركز بهداشت...کلیک کنید
bullet3.pngشرايط معافيت از طرح...کلیک  کنید
bullet3.pngنحوه صدور معرفينامه شروع خدمات فارغ التحصيلان...کلیک کنید
bullet3.pngنقل و انتقال انشايي درون سازماني...کلیک کنید
bullet3.pngدستورالعمل مرخصي ها...کلیک کنید
bullet3.pngشرايط استفا...کلیک کنید
bullet3.pngشرايط ورود به خدمت رسمي...کلیک کنید
bullet3.pngپاداش ازدواج...کلیک کنید
bullet3.pngكمك هزينه فوت...کلیک کنید
bullet3.pngدستورالعمل نحوه استفاده از ماموريت آموزشي...کلیک کنید
bullet3.pngفرآيند خريد تجهيزات رايانه اي توسط كارشناس فناوري اطلاعات...کلیک کنید
bullet3.pngصفحه دستورالعمل های معاونت توسعه دانشگاه...کلیک کنید

 
 
 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 7:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ