ابراهیم اسکندری
سمت : مسئول فرهنگی و رابط نماز شبکه بهداشت و درمان فراشبند
تلفن : 07126626012 داخلی 224
پست الکترونیکی :eskandari.51@gmail.com

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-16 16:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ