خدمات الکترونیک پرسنل29m2hrk.gif]فرم  الکترونیک درخواست قرار دادن اطلاعات بر روی وب سایت شبکه بهداشت و درمان فراشبند

29m2hrk.gif]فرم الکترونیک درخواست ارسال پیامک درون سازمانی از طریق سامانه پیامک دانشگاه 

29m2hrk.gif]فرم گزارش دهی بیماریهای واگیر 

29m2hrk.gif]ارتباط الکترونیک با رئیس شبکه بهداشت فراشبند

29m2hrk.gif]ارتباط الکترونیک با مدیر وب 

29m2hrk.gif]سامانه حضور و غیاب پرسنل 

29m2hrk.gif]سامانه اطلاعات پرسنلی رشد 

29m2hrk.gif]دریافت فیش حقوقی                                        29m2hrk.gif]   کتابخانه الکترونیک دانشگاه                    

29m2hrk.gif]کارنامه آموزشی                                              29m2hrk.gif]   نشریه الکترونیک دانشگاه 

29m2hrk.gif]شورای رفاهی                                                 29m2hrk.gif] شورای پیشنهادات 

29m2hrk.gif]اتوماسیون اداری                                              29m2hrk.gif]  پست الکترونیک 

29m2hrk.gif] مرکز مشاوره همراز                                          29m2hrk.gif]مرکز اینترنت دانشگاه

29m2hrk.gif]مدارک مورد نیاز جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی


29m2hrk.gif]فرم درخواست وام از صندوق قرض الحسنه شبکه 

29m2hrk.gif]فرم مرخصی روزانه  pdf.jpg

29m2hrk.gif]فرم پاس ساعتی  pdf.jpg

29m2hrk.gif]فرم ماموریت روزانهpdf.jpgتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-5 23:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ