آدرس بیمارستان : 5 کیلومتری جاده فراشبند-فیروز آباد بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند کدپستی:7478167851

پست الکترونیکی مدیر بیمارستان:
fardarman@sums.ac.ir

شماره های مستقیم بیمارستان 


شماره تماس مستقیم واحد فناوری اطلاعات: 38758317

شماره تماس مستقیم کارپردازی و انبارداری :38758318

شماره تماس و فاکس مدیربیمارستان 38758319

شماره تماس مستقیم مدیر بیمارستان:38758320


شماره تماس مستقیم و شماره فاکس مدیر خدمات پرستاری: 38758321  

شماره تماس مستقیم اتفاقات :38758322


لطفایکی از شماره های مرکز تلفن را شماره گیری و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید
.

شماره تماس های مرکز تلفن:38758311-38758312-38758313-38758313-38758314-38758315-38758316
شماره داخلی پذیرش درمانگاه:258

شماره داخلی پذیرش آزمایشگاه:253لیست شماره تلفن داخلی واحدهای مختلف بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان فراشبند 
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره داخلی
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره داخلی
1
مرکز تلفن
201-200
22
ریکاوری
235 
2
اطلاعات
202-203
23
پزشک بیهوشی
236 
3
مددکاری
204
24
پذیرش اتاق عمل سوپروایزر اتاق عمل
 237
4
داروخانه
205
25
سوپروایزر اتاق عمل
238 
5
حاکمیت بالینی
208
26
بهداشت محیط
239 
6
خدمات پرستاری
209
27
پذیرش بخش زنان و زایمان
240-241 
7
کارپردازی
211
28
پزشک اتفاقات
 245
8
حسابداری
212
29
پذیرش اتفاقات و صندوق
 247-246
9
کارگزینی
213
30
استیشن پرستاری اتفاقات
248 
10
فناوری اطلاعات
215
31
پذیرش رادیولوژی
250 
11
منشی ریاست
216
32
اتاق کنترل رادیولوژی
 251
12
رئیس بیمارستان
217
33
پذیرش آزمایشگاه
 253
13
مدیر بیمارستان
218
34
سرپرست آزمایشگاه
254 
14
آبدارخانه
219
35
پذیرش درمانگاه
258 
15
دبیر خانه
220
36
متخصص اعصاب و روان
259
16
مراقبت های ویژه
224
37
متخصص داخلی
260
17
پزشک بستری
226
38
متخصص اطفال
261
18
پذیرش بستری
227
39
متخصص زنان و زایمان
262
19
رختشوی خانه
229
40
 نگهبانی
266
20
سرپرست انبار
230
41 
 تجهیزات پزشکی و تأسیسات
232
21
آشپزخانه
234
42 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 7:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ