معرفی پرسنل

نام ونام خانوادگی:
سامان کنعانی
سمت :مسئول حراست شبکه و درمان فراشبند
تلفن:07138758123 داخلی 244
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-25 10:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ