شرح وظایف رابط آموزش ضمن خدمت

ردیف
شرح وظایف و عملکرد
1
هماهنگی ثبت نام دوره های آموزشی معاونتهای بهداشت ، درمان ،پشتیبانی وفناوری اطلاعات
2
پی گیری و ارجاع درخواستهای برگزاری آموزش در حوزه بهداشت و درمان به معاونتهای مربوطه در استان
3
پی گیری و ارجاع درخواستهای برگزاری آموزش در حوزه بهداشت و درمان به معاونتهای مربوطه در استان
4
هماهنگی ثبت نام کارکنان در دوره های آموزشی اختصاصی و عمومی
5
نظارت و ارزشیابی کلیه دورهایی که در سطح شهرستان برگزار می گردند.
6
ارسال گزارشات مربوط به آموزشهای برگزار شده به استان طبق مقررات تعیین شده
7
اطلاع رسانی آموزشهای عمومی در مرکز بهداشت شهرستان


معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی: سمیه نوشادی
سمت:رابط آموزش ضمن خدمت شبکه
تلفن: 26-07138758123داخلی 202
پست الکترونیک:farshabake@suma.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-25 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ