منشور اخلاقي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان فارس

ما مديران و كاركنان ، خدمتگزاران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس به منظور تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همانا رضايت خالق يكتاست بر باورهاي زير هم پيمان و استوار خواهيم شد:
ما معتقديم عبوديت و اعتلاي معنوي و تربيت انساني در تمامي ابعاد محور اصلي توسعه و رشد مي باشد.
ما خدمت به مردم و اكرام و احسان و پاسخگويي به آنان را تكليف الهي و وظيفه قانوني و انساني خود مي دانيم و مصمميم آن را همواره محقق كنيم.
خدمت ما همواره مزين به سرعت ، دقت ، صداقت ، امانت ، نظم و خوش خلقي و گشاده رويي ، شجاعت و تدبير و آينده نگري خواهد بود.
ما با التزام به وحدت ، خرد جمعي و مشاركت همگاني را منشاء توفيق و مايه آبرومندي در پيشگاه خداوند و مردم دانسته و براي تحقق آن مجدانه مي كوشيم.
ما مصمم هستيم زمينه مساعد براي رشد معنوي و مادي اعضاي دانشگاه و توسعه ظرفيت يادگيري براي آنان را فراهم كرده و نسبت به سلامت تن و روان و انديشه همه ابواب جمعي اهتمام نماييم.
ما معتقديم تبعيض سايه شومي است كه ياس و نااميدي را حاكم مي گرداند و شايسته سالاري بر مبناي عدالت و ضوابط را همواره محقق خواهيم كرد.
از مسؤوليت خود در برابر مصونيت جامعه خويش و همه انسانها از امراض و بيماري ها آگاهيم و بدون وقفه با هشياري بر صيانت از سلامتي و بهداشت نسل حاضر و نسلهاي آينده كوشش مي نماييم.
صرفه جويي، ارتقاء بهره وري ، بهبود مستمر در همه ابعاد و روش ها و احترام به يكديگر و محبت و الفت در محيط كار و خانواده و جامعه هدف هميشگي ماست
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-24 20:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ