اعضای طرح تکریم ارباب رجوع

نام و نام خانوادگی:پریسا روستا
سمت:رابط طرح تکریم
تلفن : 26-071387588123داخلی 285
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir


نام و نام خانوادگی :مهدی نوشادی
سمت:بازرس طرح تکریم
تلفن : 26-07138758123-داخلی 220
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-25 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ