اعضاء کمیته پیشنهادات شبکه و درمان شهرستان فراشبند

ردیفنام و نام خانوادگیسمت شغلی سمت در کمیته
1دکتر مسعود جوکاررئیس شبکه بهداشت و درمان فراشبند رئیس کمیته
2معصومه زمانیکارشناس نظارت بر درمان دبیر کمیته
3علیرضا فیروزیکارشناس اموراداریکارشناس
4مهدی نوشادیکارگزین شبکهکارشناس
5ابراهیم قشقاییحسابدار شبکهکارشناس
6ابراهیم اسکندریمتصدی امور دفتری ،امور فرهنگی و روابط عمومیکارشناس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-25 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ