ساختار نظام پیشنهادات:
1-شورای تحول اداری دانشگاه
2-کمیته راهبری و بررسی پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی(سطح دستگاه)
3-کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهای واحد های تابعه دانشگاه(سطح واحد)
 

 
پذیرش و بررسی پیشنهادهای شبکه بهداشت ودرمان دارای بیمارستانهای 96 تخت مصوب و کمتر:
رئیس کمیته:رئیس شبکه
رئیس بیمارستان
مدیر بیمارستان
معاون درمان شبکه
معاون بهداشت شبکه
مسوول اموراداری شبکه
یک کارشناس خبره
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-25 11:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ