فلوچارت فرایندهای واحد های شبکه بهداشت و درمان فراشبند


واحدهای بهداشتی:

1-بهداشت خانواده

2-بهداشت محیط

3-بهداشت حرفه ای

4-ستاد توسعه

5-مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 

6-مبارزه با بیماریهای واگیر

7-آموزش سلامت

9-
بهداشت مدارس

10- بهداشت روان

11-تغذیه و صنایع غذایی

12-آمار

13- نظارت بردرمان

14- جلب مشارکت های مردمی

15- رسیدگی به شکایات

واحدهای اداری                                                                                     

1-
حسابداری

2-کارگزینی

3-فناوری اطلاعات

4-رفاهی و حقوقی  

5-دبیرخانه

6-منشی ریاست

7-درآمد

8-آموزش ضمن خدمت

9-کارپردازی وتدارکات

10- تاسیسات و عمرانی

11- روابط عمومی و فرهنگی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 12:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ