شرح وظایف آمار
 
  •   بررسی و کنترل آمارهای جمعیتی و محاسبه آن و ورود اطلاعات در سامانه
  • کنترل و جمع بندی آمارهای بهداشتی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
  • بازدید از خانه های بهداشت و مراکز و ارسال پسخوراند
  •   تهیه فرم های آماری و شاخص های بهداشتی و ارسال به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
  •  جمع آوری شاخص های بهداشتی از مراکز و خانه های بهداشت و بررسی توسط واحد های ستادی و وارد کردن آنها در سامانه
  •   تشکیل کمیته آمار جهت تبادل نظر کارشناسان ستادی در ارتباط با آمار های مختلف 
  •  کنترل و بررسی آمار ثبت مرگ و وارد نمودن در نرم افزار ثبت مرگ
  • جمع آوری و بررسی فرم های آماری کد دار و جمع بندی آمار بهداشت دهان و دندان ، واحدتغذیه و ارسال به استان
  • برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل و گزارش گیری شاخص ها با کارشناسان ستادی
  • تکمیل دفترچه اطلاعات شاخص های بهداشتی به صورت شش ماهه و سالانه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-28 10:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ