معرفی پرسنل

نام  ونام خانوادگی:
معصومه پالیزدانیان 
مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

سمت:کارشناس مسئول سلامت خانواده و جمعیت
تلفن تماس:26-07138758123داخلی 202

پست الکترونیک:
po.gh61@yahoo.comنام و نام خانوادگی:سمیه نوشادی
مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

سمت:کارشناس بهداشت خانواده و برنامه کودکان، میانسلان و سالمندان
تلفن تماس:26-07138758123داخلی 260

پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-24 8:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ