شرح وظایف
1- بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتها

2- تهيه برنامه عملياتي با توجه به اولويتهاي منطقه
 
3-هماهنگي با اداره آموزش و پرورش در تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي خدمات بهداشت مدارس
 
 4-برقراري پايگاه جهت اجراي طرح سنجش و غربالگري 100% دانش آموزان اول ابتدايي كه عبارتند از
 
ارزيابي رشد (قد و وزن –نمايه توده بدني)-سنجش بينايي-سنجش شنوايي- دهان و دندان –
 
بيماريهاي نيازمند مراقبت ويژه (ديابت- قلبي و عروقي-صرع-آسم- هموفيلي –تالاسمي)-
 
اختلالات رفتاري-
 
 5-انجام معاينات صد در صدي دانش آموزان اول راهنايي و اول متوسطه (اول مهر لغايت اول بهمن)
 
6-انجام غربالگري كليه مقاطع از نظر پديكلوز وتوزيع شامپو پرمترين در بين دانش آموزان مبتلا
 
 7-جمع آوري آمار عملكرد آموزش بهداشت مدارس به صورت فصلي
 
8-هماهنگي با واحد بيماري ها جهت انجام واكسيناسيون توام دانش آموزان اول متوسطه و ارائه آماردر اول آبان ماه
 
9-برگزاري جلسه توجيهي و هما هنگي هاي بين بخشي در خصوص برنامه هاي بهداشت مدارس ويژه مديران توسط پزشك و كاردان مركز
 
10-نظارت بر تكميل پرونده بهداشتي مدارس و رفع نواقص آن
 
 
11-بيمار يابي و پيشگيري از بيماريهاي شايع واگيردار در سنين مدرسه شايع ترين بيماري ها(گلو درد
 
 چركي-انگل هاي دستگاه گوارش-بيماري هاي اسهالي-هپاتيت-كچلي-سرما خوردگي-آنفلوانزا-شپش-
 
عفونت هاي ادراري-آبله مرغان)
 
12-هماهنگي جهت انجام خدمات دندانپزشكي دانش آموزان با همكاري واحد بهداشت دهان ودندان
 
13-ارسال پمفلت- پوستر –تراكت با عنوان هاي مختلف بهداشتي جهت توزيع در بين دانش آموزان
 
 14-تشكيل كميته و شوراي بهداشت مدارس به صورت فصلي با توجه ضرورت اجراي برنامه ها
  
15-بررسي وضعيت بهداشت محيط مدرسه با همكاري واحد بهداشت محيط
16- استقرار نظام مدارس مروج سلامت در شهر و روستا
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-24 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ