معرفی پرسنل : 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

محل خدمت

1

اکبر نوشادی

ارشد محیط زیست

      مسئول بهداشت محیط

شبکه

2

زهرا کریم پور

کارشناس بهداشت محیط

بازرس بهداشت محیط

شبکه

5

حبیب عالیشوندی

کارشناس بهداشت محیط

بازرس بهداشت محیط

فراشبند

6

عادل معصومی

کارشناس بهداشت محیط

بازرس بهداشت محیط

فراشبند

7رحمان عوضپور
کارشناس بهداشت محیط
بازرس بهداشت محیط
نوجین
9جمشید آزادیانکارشناس بهداشت محیطبازرس بهداشت محیطدولت آباد

 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-14 14:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ