شرح وظایف

  •  همکاري و مشارکت در اجراي برنامه هاي جدید اعم از پیشگیري از اعتیاد،خودکشی و مهارت هاي زندگی ،مداخلات روانی اجتماعی و بلایا
  • هماهنگی در اجراي برنامه هاي آموزشی در زمینه بهداشت روان جهت بهورزان ، کاردانها، کارشناسان ، پزشکان و مردم
  • ثبت و تحلیل آمار واحد بهداشت روان که از مراکز تحت پوشش گزارش می شود
  • بررسی و تحقیق در مورد بیماریهاي روانی و تعیین نوع و حجم بیماریهاي روانی
  • هماهنگی در جهت تهیه و تدارکات اقلام اساسی داروهاي روانپزشکی قابل استفاده در برنامه
  • تهیه و تنظیم برنامه هاي آموزشی به منظور آشنایی مردم به اصول بهداشت روانی
  • تهیه و تنظیم برنامه هاي مربوط به بهداشت روان جهت نگاه داشت سلامت روانی و پیشگیري از بروز بیماریهاي روانی
  • بررسی و شناخت بیماریهاي روانی ،صرع ،عقب مانده ذهنی و ساي اختلالات روان پزشکی

 

 

 

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-29 15:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ