به واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت فراشبند خوش آمدید.

 
واحد آموزش سلامت

 
                                                                                                                                 
                                                                                                                   
 نیاز سنجی مبتنی بر شواهد           TPS طراحی و مداخله آموزش           ارزشیابی مبتنی بر شواهد                ارزشیابی ساختاری                   پزشک خانواده

    


                                                                                                            
هفته سلامت                                     توسعه مهارتهای آموزشی                      نظارت مراکز  بهداشتی                  تولیدات رسانه ایی               داوطلبان بسیج سلامت

                                                     
   

                                
                                   
    

                                                          
 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-1-29 13:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ