شرح وظایف و عملکرد :

  •  پژوهش در خصوص سواد بهداشتی جامعه KAP گیرندگان خدمات بهداشتی درمانی وشیوه زندگی
  •  نیاز سنجش آموزشی داخلی وخارجی  
  • تعیین مشکلات بهداشتی منطقه تحت پوشش با همکاری سایر واحد ها
  • تعیین علل آموزشی مشکلات بهداشتی منطقه ( سهم آموزش ) و برنامه ریزی جهت رفع علل آموزشی مشکلات
  • اجرای برنامه های آموزشی برای گروههای مختلف دانش آموزان، گروهای در معرض خطر و)با همکاری سایر واحد ها            
  • توانمند کردن بهورزان وکاردانهای مراکز بهداشتی درمانی وکارشناسان در خصوص برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی ارتباطی با تکنولوژی آموزشی – مهارتهای ارتباطی وشیوه های آموزشی مختلف  
  • نظارت وارزشیابی بیرونی بر کمیت وکیفیت خدمات آموزش سلامت در مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت و ارائه پس خوراند  
  • تلاش درجهت جلب مشارکت سایر بخشهادر حمایت همه جانبه از برنامه های بهداشتی
  • تهیه وتولید رسانه آموزشی متناسب با فرهنگ جامعه در قالب برنامه های آموزش سلامت با همکاری واحد مربوطه ونظار ت بر توزیع مناسب نشریات آموزشی  
  •  ارائه خدمات کتابخانه ای و سمعی وبصری  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-24 14:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ