شرح وظایف:

 • تهیه و تدوین اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران
   
 • مطالعه و جمع آوری اطلاعات و ارزشیابی آمار حیاتی وتن سنجی آنتروپومتریک (رشد و تکامل و بررسی کمبودهای تغذیه دراجتماعات و گروههای مختلف دانشجویی)
   
 • تنظیم برنامه بازدید و پایش فرایندهای جاری در ارتباط با برنامه ای کلان تغذیه کشوری
   
 • جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به وضعیت تغذیه ای بیماران
   
 • انجام مشارکت های لازم در فعالیت های برون بخشی و درون بخشی با حوزه های مرتبط با تغذیه
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغذیه در سطح عمومی، اختصاصی و عالی
 • نظارت بر تهیه،نگهداری،پخت،توزیع ومصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم های غذایی در نظر گرفتن شرایط تغذیه ای
 • تنظیم برنامه غذایی و محتوی سبدغذایی برای جمعیت گروه هدف درفرایند برنامه غذایی روستا جهت طرح مشارکتی حمایتی مادران باردار
 • همکاری در زمینه پیشگیری و کنترل سوء تغذیه کودکان، مادران باردارو سالمندان
   
 • همکاری در زمینه ارتقاء فرهنگ تغذیه ای جامعه با اصلاح الگوی مصرف و کنترل بیماریهای مزمن مرتبط با تغذیه
   
 • ارائه نظرات مشورتی و انجام مشاوره در امور تغذیه و رژیم درمانی برای افراد
 • مطالعه و تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امور تغذیه به منظور جلوگیری ازبروزکمبودهای سوتغذیه و مشکلات دیگر تغذیه ای 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-26 11:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ