معرفی پرسنل

نام ونام خانوادگی :حسن کرمی 
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت
سمت : مسئول توسعه شبکه 
تلفن :26-07138758123 داخلی 214
پست الکترونیک:farsetad@suama.ac.ir


نام و نام خانوادگی:افشین قنبری
مدرک تحصیلی: کارشناس مبارزه با بیماریها
سمت : کارشناس توسعه شبکه 
تلفن :26-071387588123- داخلی 238
پست الکترونیک:farsetad@suama.ac.irنام و نام خانوادگی:زینب جمشیدی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس توسعه شبکه 
تلفن :26-071387588123- داخلی 238
پست الکترونیک:farsetad@suama.ac.ir


نام و نام خانوادگی:شهربانو ابراهیمی 
مدرک تحصیلی:کاردان بهداشت عمومی
سمت : کارشناس توسعه شبکه 
تلفن :26-07138758123- داخلی 208
پست الکترونیک:farsetad@suama.ac.irنام و نام خانوادگی:فاطمه دشتی
مدرک تحصیلی:کاردان آمار و مدارک پزشکی
سمت : کارشناس توسعه شبکه 
تلفن :26-07138758123- داخلی 237
پست الکترونیک:faramar@suama.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-14 14:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ