معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی:شادپورشهریاری
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشدمدیریت
سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر
تلفن:26-071387581233داخلی 240
پست الکترونیک:farcocd@sums.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی:
عبدالرحیم حسینی
سمت: کاردان مبارزه با بیماریهای واگیر
تلفن:26-071387581233داخلی 242
پست الکترونیک:
farcocd@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-14 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ