معرفی پرسنلنام و نام خانوادگی:یاسین بهمنی

مدرک تحصیلی:
لیسانس مدیریت دولتی

سمت:
مسئول درآمد و بیمه گری

تلفن: 26-07138758123داخلی 213   

پست الکترونیک:
farfdr@sums.ac.irنام و نام خانوادگی:فاطمه کرمی

مدرک تحصیلی:
لیسنانس پرستاری

سمت:
متصدی بیمه وکنترل ثبت نسخ

تلفن:
07138758123- داخلی 213

پست الکترونیک:
farfdr@sums.ac.ir
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-19 14:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ