شرح وظايف و عملکرد: 
 •   رسيدگي به اسناد و درآمد و كنترل آنها با صورتحسابها
 •     كنترل و ثبت عمليات درآمد مراكز تابعه دردفاتر و يا نرم افزار رايانه مربوطه
 •    تحويل قبوض سه برگي بر اساس ميانگين مصرفي به مراكز بهداشتي درماني
 •   دريافت مدارك با آمار قبوض صادره مصرفي ماهيانه مراكز و ثبت در دفاتر
 •   دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش مراكز
 •     دريافت صورتحساب بانكي درآمد شبكه از بانك و كنترل ومطابقت با فيشهاي واريزي
 •    ارسال درآمد شبكه به حساب درآمد دانشگاه به صورت ماهيانه
 •     تهيه و تنظيم صورتحساب و تراز مالي درامد ماهيانه شبكه و ارسال به امورمالي دانشگاه
 •     تهيه آمار ماهيانه و ساليانه درآمد شبكه 
 • نظارت بر تنظيم صورتحساب بيمه اي و ارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر 
 • پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر و ساير موسسا ت طرف قرارداد
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-12-13 15:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ