معرفی پرسنل

ابراهیم قشقایی
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد حسابداری
سمت:مسئول حسابداری شبکه بهداشت ودرمان فراشبند  
تلفن:26-07138758123داخلی215
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir

داریوش ذوالفقارلو
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
سمت:حسابداروکارشناس تعهدی
تلفن:26-07138758123داخلی 250
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir


محمد امین خنجری
مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری
سمت:حسابدار وکارشناس تعهدی
تلفن:26-07138758123داخلی 206
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.irمسعودقربانیان
مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت بازرگانی
سمت:حسابدار وجمعداراموال
تلفن:26-07138758123داخلی 252
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir


عصمت شهابی
مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری
سمت:حسابدارحقوق و دستمزد
تلفن:07126626012داخلی 251
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-23 12:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ