معرفی پرسنل

 یعقوب راحت طلب
سمت: امور حقوقی -امور قراردادها -امور رفاهی شبکه - رابط بیمه تکمیلی درمان پرسنل و رابط اموراشتغال شبکه
مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت دولتی 

تلفن تماس:26-07138758123- داخلی 248
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-23 12:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ