معرفی پرسنل

نام
:احمد
نام خانوادگی:حسنیان
مدرک تحصیلی:
کاردانی کامپیوتر
سمت:مسئول تدارکات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فراشبند
تلفن :26-07138758123داخلی101-217
پست الکترونیک:farkar@sums.ac.irنام :زهرا
نام خانوادگی:کاظمی پور
مدرک تحصیلی:کاردانی رادیولوژی
سمت:کارپرداز شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند
تلفن :26-07138758123داخلی 101-217
پست الکترونیک :farkar@sums.ac.ir


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-23 13:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ