شرح وظایف :

• دريافت درخواست خريد اعم از تجهيزات ، ملزومات ادراي ، لوازم پزشكي و بهداشتي و .... از كليه واحدهاي بهداشتي درماني ، انبار شبكه
• 
بررسی و تائيد انجام خريد با هماهنگي واحد حسابداري و مديريت شبكه
• 
اولويت بندي انجام خريد با توجه به اعتبار موجود و نياز واحدها
• 
تهيه استعلام بهاء خريد و انجام امور تعميرات
• 
ارجاع درخواست خريد پس از تائيد مسئول تداركات جهت خريد
• 
نظارت و تائيد پرداخت هزينه هاي واحدهاي ساختمان ، خدمات و نقليه
• 
خريد اقلام مورد نياز و تحويل آن به انبار شبكه و واحدها
• 
تهيه و تنظيم حواله ، رسيد انبار و اسناد حسابداري جهت دريافت هزينه هاي مربوطه
• 
نظارت بر درخواست جنس و تحويل آن به واحد هاي مختلف از انبار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-23 13:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ