معرفی پرسنل:

ردیفنام ونام خانوادگیمدرک تحصیلیسمتمحل خدمت تلفن واحد
1عباس مهجوره تکنسین بیهوشی  تکنسین فوریتها اورژانس جاده ای احمدآباد115 
2محمدنغمه سنجکارشناسی پرستاری  تکنسین فوریتها اورژانس جاده ای احمدآباد115 
3رضا علی مهجوره کاردانی امداد وسوانح    تکنسین فوریتها  اورژانس جاده ای احمدآباد115 
4یزدان بخش چاره جو   کاردانی امداد وسوانح امدادگر  اورژانس جاده ای احمدآباد115 
5خدادادجوکاردیپلم    امدادگر   اورژانس نوجین 115
6داود احمدیدیپلمتکنسین فوریتهااورژانس نوجین115
7محمدعلی حسانیدیپلمامدادگراورژانس نوجین115
8پژمان امیرپورکاردانی فوریتها تکنسین فوریتها  اورژانس نوجین115
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-25 13:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ