شرح وظيفه ·
 1-گردآوري وتدوين گزارش برنامه هاو عملكردهاو فعاليتهاي سازمان به منظوربرنامه ريزي ، اطلاع رساني به مسئولان و مردم و انعكاس آن در رسانه ها
  2- جمع آوري پيشنهادات وانتقادات مردم و كاركنان در خصوص عملكردها و فعاليتهاي سازمان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هرچه موثر تر در بهبود جريان امور سازمان- برقراري ارتباط دو سويه ارباب رجوع و همكاران با مديران و مسئولان.
3- تدارك و تمهيدات لازم براي پاسخگويي و راهنمايي ارباب رجوع
4- اطلاع يابي از افكار عمومي در كنار اطلاع رساني و تاثير پذيري از افكار عمومي در كنار تاثير گذاري برآنها (تحليل محتواي مطبوعات و رسانه ها وتحليل تماسها و مكاتبات مردمي از داخل و بيرون از سازمان)
5- انتشار اطلاعيه و تهيه موارد انتشاراتي به منظور معرفي سازمان
6- پوشش تصويري مراسم و رويدادها،تهيه آرشيو عكس وتصوير از سازمان و طرحها و برنامه ها.
7- تلاش براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و هدايت و توسعه بهداشت رواني در محيط كار (امنيت فكري)
 
8- برگزاري و مشاركت در همايشها وكنفرانس و مناسبتها.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-26 15:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ