نام : مسعود 
نام خانوادگي : جوکار
مدرك تحصيلي: فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی
سمت:   رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فراشبند
 
 
 
   سوابق اجرایی:

1- مسول مرکز بهداشتی درمانی فراشبند
2- مدیر داخلی بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند
3-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند و سرپرست بیمارستان امام هادی(ع) فراشبند
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-14 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ