روسای پیشین شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند

1-  دکترمهدی اتابکی

2- دکتر عزیزاله عالیشوندی

3-  دکتربهاری مقدم

4- دکترحبیب باقرپور حقیقی

5- دکترآیداباغبان

6- دکترمسعود جوکار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-15 10:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ