معرفی خیرین تامین سلامت فراشبند
در سال 1382 تعدادی از نیک اندیشان خیر و با همفکری مسئولین بهداشت و درمان استان برآن شدند تا فعالیت های خیرین عرصه سلامت را در قالب مجمع انجام و ضمن معرفی فعالیت خیرخواهانه ، نیازها و کمک های عرصه سلامت را معرفی نمایند . در همین راستا پس از تشکیل مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس ، شورای خیرین تأمین سلامت شهرستانها شکل گرفت .


معرفی اعضای شورای خیرین تامین سلامت فراشبند

1-  حجه الاسلام پناهیان - عضو افتخاری مجمع خیرین
2-  دکتر آیدا باغبان - ریاست شبکه بهداشت
3-  حاج محسن پور زارعی- فرماندار شهرستان و عضو افتخاری مجمع خیرین 
4-  حاج علیرضا حق شناس - رئیس مجمع خیرین و خزانه دار
5-  محمد رضا نوشادی- شهردار و عضو افتخاری مجمع خیرین
6-  حاج محمد صادق فروغی - عضو مجمع و نماینده اعضاء در استان
7-  فضل اله محسنیان- عضو و نماینده آموزش و پرورش شهرستان
8-  بابک حسانی - رابط اجرایی مجمع خیرین
9-  فرح جمشیدی- عضو و نماینده شورای اسلامی شهر
10-  حاج سید ناصر الدین امیری- عضو مجمع خیرین
11-  ایوب اسفندیاری - عضو مجمع خیرین 
12- حاج محمد  پورچراغی - عضو مجمع خیرین
13- نگهدار قربانیان - عضو مجمع خیرین
14- حاج عبدالحسین حق شناس - عضو مجمع خیرین
15- حاج محمد رضا حق شناس - عضو مجمع خیرین
16- حسین چراغی - عضو مجمع خیرین 
17-  هادی نوشادی - عضو مجمع خیرین 
18-  حاج بهادر نوشادی - عضو مجمع خیرین
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-24 14:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ