معرفی خیرین تامین سلامت فراشبند
در سال 1382 تعدادی از نیک اندیشان خیر و با همفکری مسئولین بهداشت و درمان استان برآن شدند تا فعالیت های خیرین عرصه سلامت را در قالب مجمع انجام و ضمن معرفی فعالیت خیرخواهانه ، نیازها و کمک های عرصه سلامت را معرفی نمایند . در همین راستا پس از تشکیل مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس ، شورای خیرین تأمین سلامت شهرستانها شکل گرفت .


معرفی اعضای شورای خیرین تامین سلامت فراشبند

1-  
2-  مسعود جوکار - ریاست شبکه بهداشت
3-  روح اله مزارعی - سرپرست فرمانداری شهرستان و عضو افتخاری مجمع خیرین 
4-  حاج محمد صادق فروغی - رئیس مجمع خیرین و خزانه دار
5-  - محمدی شهردار و عضو افتخاری مجمع خیرین
6-  فضل اله محسنیان- عضو و نماینده آموزش و پرورش شهرستان
7-  بابک حسانی - رابط اجرایی مجمع خیرین
8-  مهدی نوشادی -
 رابط اجرایی مجمع خیرین
9-  نماینده شورای اسلامی شهر
10-  حاج محمد پورچراغی - عضو مجمع خیرین
11- نگهدار قربانیان - عضو مجمع خیرین
12- حاج عبدالحسین حق شناس - عضو مجمع خیرین
13- حاج محمد رضا حق شناس - عضو مجمع خیرین
14- حسین چراغی - عضو مجمع خیرین 
15-  هادی نوشادی - عضو مجمع خیرین 
16-  حاج بهادر نوشادی - عضو مجمع خیرین
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 7:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ