لیست مراکز جامع سلامت و پایگاههای بهداشتی درمانی 
·         مرکز جامع سلامت شهری روستایی فراشبند
·         مرکز جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی نوجین 
·         مرکز جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی دهرم
·         مرکز جامع سلامت روستایی دولت آباد
·         پایگاه بهداشتی ضمیمه فراشبند
·         پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه شهید فضلی فراشبند  
·         پایگاه بهداشتی ضمیمه نوجین
·         پایگاه بهداشتی ضمیمه دهرم 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 7:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ