شماره تلفنهای شبکه بهداشت و درمان فراشبند 

ابتدا یکی از شماره های مرکز تلفن را شماره گیری نموده سپس داخلی مورد نظر را وارد نمایید.

38758126-38758125-38758124-38758123
38758833-38758844-38758855

فاکس
38755281

پست الکترونیک:
farshabake@sums.ac.ir

 
«شماره تلفن داخلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند»
رديف
نام واحد
شماره داخلی
رديف
نام واحد
شماره داخلی
1
رئيس شبکه
210
23
مسئول ستاد گسترش
214
2
امور عمومي و اداری
201
24
ستاد گسترش و پزشک خانواده
208
3
درآمد و بیمه
212
25
کارشناس ستاد گسترش
237
4
منشی تلفن و دفتر ریاست
210
26
آموزش سلامت
231
5
مسئول حسابداری
215
27
آمار
238
6
حقوق و دستمزد
252
28
کارشناس تغذیه
233
7
کارشناس حسابداری
251
29
نقلیه و کارپردازی
255
8
مسئول امورحقوقی، قراردادها،رفاهی،اشتغال
295
30
کارشناس کنترل مواد غذایی
285
9
دیبرخانه و ماشین نویسی
224
31
معاونت غذا و دارو
 292
10
 تاسیسات
254
32
 واگیر
240
11
فناوری اطلاعات
222
33
بهداشت محیط
203
12
سالن جلسات
225
34
ورزش زنان و زایمان طبیعی
265
13
کارگزینی
220
35
مجمع خیرین
266
14
حراست
244
36
تجهیزات پزشکی
101
15
 غیرواگیر
247
37
فرهنگی و روابط عمومی
224 
16
بهداشت روان
246
38
 بهداشت دهان ودندان
 
17
نظارت بر درمان
259
39
  
18
بهداشت مدارس
219
40
 
 
19
بهداشت خانواده
260
41
 
 
20
آموزش ضمن خدمت
202
42
 
 
21
بهداشت حرفه ای
257
 43
 
 
22
امور آزمایشگاه
 278
44
 
 
 
شماره تلفن های مرکز بهداشت شهرستان فراشبند

ابتدا یکی از شماره های مرکز تلفن را شماره گیری نموده سپس داخلی مورد نظر را وارد نمایید.


38758126-38758125-38758124-38758123
38758833-38758844-38758855


شماره مستقیم سرپرست مرکزبهداشت:38755857

شماره مستقیم اورژانس مرکز :38755682

 
«شماره تلفن داخلی مرکز بهداشت شهرستان فراشبند»
رديف
نام واحد
شماره داخلی
1
نگهبان درب ورودی
276
2
سرپرست مرکز
277
3
آزمایشگاه مرکز
278
4
مامای پزشک خانواده روستایی
279
5
پزشک خانواده روستایی
280
6
پزشک خانواده روستایی
281
7
بهداشت خانواده
287
8
بهداشت محیط
284
9
پذیرش و دندان پزشکی
306
10
بهداشت خانواده
287
11
مبارزه و بهداشت حرفه ای
288
12
تغذیه
289
13
سالن کنفرانس وآموزش
291
14
بهداشت روان و واکسیناسیون
291
15
فیزیوتراپی
272
16
اورژانس 115
274
 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 7:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ