برنامه حضور پزشکان متخصص در درمانگاه بیمارستان امام هادی (ع)

قابل توجه مراجعین محترم
مراجعین محترم به دلیل ازدحام مراجعان نوبت دهی به صورت حضوری و در ساعات اولیه همان روز انجام می گیرد.
شماره تماس پذیرش درمانگاه : لطفا شماره های 38758312 الی 38758316 را گرفته سپس داخلی 258 را شماره گیری نمایید.

ردیفنام پزشکتخصصروزهای حضور در بیمارستان
1دکتراتابکیرادیولوژی و سونوگرافیشنبه -یک شنبه و دوشنبه
2دکترفروزشجراح عمومیدوشنبه -سه شنبه و چهارشنبه
3دکتر صفر زادگانداخلیشنبه تا چهارشنبه
4دکتر صادقیزنان و زایمانشنبه- یک شنبه و دوشنبه
5دکتر حسانیاطفالشنبه تا چهارشنبه
6دکتر مهربانی  اعصاب و روانچهارشنبه
7دکتر معینداخلی،عفونیپنج شنبه
8دکتر امدادیاعصاب و روانپنج شنبه
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 15:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ