اعضاء کمیته جامعه ایمن

اعضاء کمیته برون بخشی :                                                                  اعضاء کمیته داخلی ( درون بخشی) :
 -1 فرماندار شهرستان : رئیس کمیته                                                         1- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان
- 2 مرکز بهداشت : دبیر کمیته                                                                   2 - معاونت بهداشتی 
-3 شهرداری -3                                                                                           معاونت درمان
 - 4 شورای اسلامی -4                                                                                ستاد گسترش
- 5 نیروی انتظامی                                                                                   5-آموزش سلامت
-6 راهنمائی و رانندگی                                                                             6- جلب مشارکتهای مردمی
-7 راه و ترابری -7                                                                                         بهداشت خانواده
-8 هلال احمر -8                                                                                          بهداشت محیط
-9 کار و امور اجتماعی                                                                              9-بهداشت حرفه ای
-10 آموزش و پرورش -10                                                                               بهداشت مدارس
-11 نماینده بیمه -11                                                                                    واحد آمار
-12 اداره برق ، گاز ، مسکن و شهرسازی                                                    12- بهداشت روان
-13 بخشداریها                                                                                       13 - روابط عمومی و رابط IT
-14 جهاد کشاورزی -14                                                                                 مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-25 0:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ