صورتجلسات جامعه ایمن

با سلام واحترام


با سلام و احترام

در جلسه جامعه ايمن مورخه 25/05/91كه در قالب كارگروه ترافيك و مدرسه درساعت 10:15 صبح در محل فرمانداري برگزار گرديد. مصوبات به شرح ذيل تصويب گرديد.

در جلسه جامعه ایمن مورخه 14/4/91که در قالب کارگروه ترافیک و مدرسه با حضورکلیه اعضاء این کارگروه درساعت 9:10 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید . ابتدا جناب آقای عالیشوندی معاون فرماندار و رئیس کمیته جامعه ایمن شهرستان ضمن تبریک پیوستن شهرستان فراشبند به شبکه جهانی جامعه ایمن این عضویت را یک افتخار برای شهرستان برشمرد و سپس مختصری از فعالیتهایی که در قالب کمیته جامعه ایمن در شهرستان انجام شده را ارائه کردند و از کلیه اعضا خواست که درجلسات حضور جدی و فعال داشته باشند و سپس کارشناس غیر واگیر گزارشی از وضعیت سوانح و حوادث شهرستان در سال 90 و مقایسه آن با سال 89 ارائه کرد و بعد از آن سایر اعضا نیز در مورد اهمیت جلسه جامعه ایمن و تداوم آن صحبت کردند. اهم مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد.
1-     تمام اعضاء کمیته باید نقاط حادثه خیز حوزه کاری خود را استخراج و ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی و میزان اعتبار مورد نیاز جهت رفع مشکل و تهیه عکس از نقطه حادثه خیز به دبیرخانه جامعه ایمن شهرستان ارسال گردد .تا بعد از جمع بندی در دبیرخانه بعنوان دستور کار جلسه بعدی بررسی ، اولویت بندی و تصمیم گیری گردد.
2-     حق عضویت جامعه ایمن توسط شهردار فراشبند پرداخت گردد.
3-     شهردار در جهت استاندارد سازی وسایل بازی کودکان موجود در پارکها و ... با شرکتهای معرفی شده از کمیته جامعه ایمن استان همکاری لازم را بنماید.
4-      از آنجا که آمار و ارقام صحیح و کامل یکی از مهمترین ابزاربرنامه ریزی و تصمیم گیری می باشد جلسه ای میان رئیس پلیس راهور ،اورژانس ، نیروی انتظامی و دبیرخانه جامعه ایمن برگزار گردد .تا در جهت هماهنگی و ارتقا کمی و کیفی آمار سوانح و حوادث شهرستان تصمیم گیری گردد.
5-     دبیرخانه جامعه ایمن در جهت آگاهی و اطلاع مردم شهرستان نسبت به پیوستن شهرستان به جامعه جهانی ایمن ، اهداف و فعالیتهای این کمیته تبلیغات بیشتری انجام دهد.
در پایان با ذکر صلوات در ساعت 11:30 جلسه به پایان رسید و سپس با حضور فرماندار و کلیه اعضا جلسه پرچم جامعه ایمن در محل فرمانداری نصب گردید.

 

مصوبات جلسه :
1-مقرر شد جهت تخصصي شدن مصوبات ابتدا نقاط حادثه خيز وساير مسائل در جلسات كار گروه هاي تخصصي مربوط به آن مسئله در ادارات عضو آن كارگروه مطرح و سپس جهت ابلاغ رسمي در جلسات فرمانداري مطرح گردد.
2- مقرر شد كار گروههاي ديگر نيز جلسات خود را در اسرع وقت شروع كنند.
3- مقرر شد بعد از هر بار تشكيل جلسه چهار كارگروه جامعه ايمن يك جلسه با حضور همه اعضاي كارگروه ها در محل فرمانداري تشكيل و گزارشي از فعاليتهاي خود را ارائه دهند.
4- دبيران كارگروهاي جامعه ايمن به شرح ذيل تعيين گرديد:
آقاي وحيد بهمني دبيركارگروه شغلي ورزشي و تفريحي
آقاي حسن كرمي دبيركارگروه سوانح وحوادث ترافيكي
خانم مريم كشاورز دبير كارگروه آسيب هاي اجتماعي
خانم سميه رضا ژاد دبير كارگروه مدارس
       5- مقرر شد حداقل چهار روز قبل از تشكيل جلسه دعوت نامه ارسال گردد.

 با سلام واحترام
بدينوسيله مصوبات جلسه جامعه ايمن مورخه 01/6/91 جهت اقدام لازم ارسال مي گردد همچنين گزارش جامعه ايمن شهرستان فراشبند و برنامه عملياتي واحد هاي مختلف در جامعه ايمن  جهت مطالعه به پيوست ارسال مي گردد.
    دبير كارگروه هاي مختلف جامعه ايمن بشرح زير تعيين گرديد.
1-     آقاي وحيد بهمني دبير كارگروه شغلي ورزشي و تفريحي
2-     آقاي حسن كرمي دبير كارگروه سوانح وحوادث ترافيكي
3-     خانم مريم كشاورز دبير كارگروه آسيب هاي اجتماعي
4-     خانم سميه رضا نژاد دبير كارگروه مدرسه
2-     از آنجا كه آمار واطلاعات دقيق يكي از ابزارهاي مهم تصميم گيري مي باشد مقرر شد دبيران كارگروه هاي مختلف نسبت به طراحي يا بازبيني سيستم جمع آوري اطلاعات و آمارطي يك ماه آينده اقدام كنند.
3-      كارگروه هاي مختلف بايد ماهانه يك جلسه با اعضاي كارگروه هاي تحصصي خود برگزار نمايد و مصوبات جلسه را پيگيري نمايد.
4-     دبير كارگروه سوانح و حوادث ترافيكي موظف شد طي دو ماه آينده مقدمات بازديد دبيران كارگروه را از يك شهرستان مجري جامعه ايمن فراهم آورد.
5-     براي مسئول دبيرخانه ها كارت ويژه جامعه ايمن طراحي گردد. مسئول طراحي كارت با همفكري دبيران كارگروه مي باشد
6-     دبيران كارگروه ها بايد نسبت به تدوين برنامه عملياتي كارگروه هاي خود با همفكري اعضاي كارگروه طي دوماه آينده اقدام نمايند.
7-     دبيران كارگروه نسبت برگزاري جلسه با اعضاي كارگروه خود جهت معرفي و آشنايي با همديگر، معرفي برنامه جامعه ايمن و همفكري جهت تدوين برنامه عملياتي و طراحي سيستم جمع آوري اطلاعات در اسرع وقت اقدام نمايند.
8-     دبيران كارگروه نسبت به گرفتن مشاوره از دبيران شهرستانهاي مجري جامعه ايمن در زمينه هاي تدوين برنامه عملياتي ،سيتم جمع آوري آمار و ... اقدام نمايند .
      9-     شهرستانهاي مجري ايمن به شرح ذيل مي باشد:

نيريز،خرم بيد،اقليد،ارسنجان، مرودشت، استهبان،آباده


جناب آقاي ميرزائيان
مسئول محترم اورژانس 115 فراشبند

با سلام واحترام

مصوبات جلسه جامعه ايمن مورخه 20/10/91 به شرح ذيل اعلام مي گردد.
1-     1- مصوب شد گزارش سوانح و حوادث ترافيكي اورژانس شهرستان هر سه ماه يكبار ارسال گردد. فرم اوليه آمار توسط واحد غير واگير طراحي و سپس جهت ارائه نظرات به اورژانس ارسال گردد.
2-     2- مصوب شد براي سوانحي كه توسط اورژانس بالاده و همچنين بيمار بر بيمارستان پوشش داده مي شود جهت ثبت و گزارش آن توسط مديريت اورژانس برنامه ريزي و تصميم گيري شود.
3-    3-  جهت ثبت دقيق سوانح و حوادث (مكان دقيق،زمان ، علت حادثه ،تعداد مصدوم ،تعداد كشته و....) جهت اولويت بندي نقاط حادثه خيز جهت اصلاح آن نظرات پيشنهادي جمع آوري تا در جلسه آينده بررسي و بحث شود.
4-   4-   در صورت امكان از محل سانحه عكسبرداري گردد.واحد غير واگير در حد توان جهت تهيه دوربين همكاري خواهد كرد.
5-     5- پايان هر سه ماه جهت بررسي نهايي گزارشات سوانح و تجزيه و تحليل آن يك جلسه با مسئول اورژانس برگزار گردد.
6-مسئول اورژانس به همكاران خود گزارش جلسه را به اطلاع آنها برساند و نظرات پيشنهادي آنها را جمع آوري كند تا در جلسه مطرح شود . همكاران مي توانند جهت ثبت نظرات و تجربيات خود دفترچه اي براي اين امر اختصاص دهند.


دکتر حبیب باقر پور حقیقی
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند

 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-25 1:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ