اعضای شورای تحول اداری

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر مسعودجوکاررئیس کمیته تحول اداری
2مهدی نوشادی دبیر کمیته تحول اداری
3حسن کرمیمسئول پاسخ گویی به شکایات مردمی
 4فاطمه محمدیرابط طرح تکریم
 5بابک حسانی رابط فناوری اطلاعات
 6یعقوب راحت طلب رابط کاهش تصدی گری دولت
 7فاطمه اسمعیلی رابط مسنتد سازی و پیشنهادات
 8سمیه نوشادی رابط آموزش ضمن خدمت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-21 10:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ