اعضای طرح تکریم ارباب رجوع

نام و نام خانوادگی:فاطمه محمدی
سمت:رابط طرح تکریم
تلفن : 07138758124 داخلی 232
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir


نام و نام خانوادگی :مهدی نوشادی
سمت:بازرس طرح تکریم
تلفن : 07138758124 -داخلی 220
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-21 10:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ