اعضاء کمیته پیشنهادات شبکه و درمان شهرستان فراشبند

ردیفنام و نام خانوادگیسمت شغلی سمت در کمیته
1دکتر مسعود جوکاررئیس شبکه  بهداشت و درمان فراشبند رئیس کمیته
2فاطمه اسمعیلیکارشناس نظارت بر درمان دبیر کمیته
3علیرضا فیروزیکارشناس امور اداریکارشناس
4مهدی نوشادیکارگزینکارشناس
5ابراهیم قشقاییکارپردازکارشناس
6ابراهیم اسکندریمتصدی امور دفتری ،امور فرهنگی و روابط عمومیکارشناس
7دکتر نازنین صادقی مدیر غذا و دارو کارشناس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-21 11:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ