امور عمومی شبکه در واقع نظارت بر کلیه واحدهای ستادی و بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شبکه را شامل می شود.که شرح وظایف آن به شرح ذیل می باشد.

 • بررسي و كنترل نامه هاي تهيه شده و امضاء آنها
 • نظارت بر  امور دفتري و ارسال مراسلات واحدمتبوع
 •  نظارت و كنترل ليست حقوقي و مزاياي كاركنان از نظر رعايتتشريفات
 • نظارت و سرپرستي بايگاني و تحريرات واحدمتبوع
 •  نظارت و انجام امور كارگزيني كارمندان و تامين پرسنل مورداحتياج
 •  نظارت بر کارکنان تحت پوشش
 • نظارت و کنترل مرخصی و حضور و غیاب پرسنل
 • نظارت بر امور نقلیه
 •  پیگیری مسائل اداری کارکنان
 • شركت در جلسات اداري شهرستان با هماهنگي رئيس شبكه
 • انجام امور اداره در غياب رئيس شبكه


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-24 23:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ