معرفی پرسنل:

نام ونام خانوادگی:مسعود قربانیان

مدرک تحصیلی:
كارشناسي مديريت بازرگاني

سمت
:مسئول انبار تدارکات شبکه بهداشت ودرمان فراشبند

تلفن
:07138758123 داخلی 228

پست الکترونیک
:faranbar2@sums.ac.ir


نام ونام خانوادگی:فتح اله قیاسی

مدرک تحصیلی:دیپلم علوم انسانی

سمت:مسئول انبارتدارکات شبکه بهداشت ودرمان فراشبند

تلفن
:07138758123 داخلی 228

پست الکترونیک
:faranbar2@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-21 11:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ