معرفي پرسنل

نام و نام خانوادگی:مسعود قربانیان

مدرک تحصیلی
:کارشناسی مدیریت بازرگانی

سمت
:مسئول انبارداروئی شبکه بهداشت ودرمان فراشبند 

تلفن
:07138758124 داخلی 228

پست الکترونیک
:faranbar2@sums.ac.ir


نام و نام خانوادگی:فتح اله قیاسی

مدرک تحصیلی:دیپلم علوم انسانی

سمت :مسئول انبارداروئی شبکه بهداشت ودرمان فراشبند 

تلفن
:07138758124 داخلی 228

پست الکترونیک
:faranbar2@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-21 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ