معرفی پرسنلداریوش ذوالفقارلو
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
سمت:مسئول حسابداری
تلفن:07126626012 داخلی 239
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir

محسن نوشادی
مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری
سمت: حسابدار و امین اموال
تلفن:07126626012داخلی246
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir

محمد امین خنجری
مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری
سمت:حسابدار ورابط تعهدی
تلفن:07126626012داخلی 239
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir
عصمت شهابی
مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری
سمت:حسابدار حقوق و دستمزد
تلفن:07126626012داخلی 245
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-23 0:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ