معرفی پرسنل

 یعقوب راحت طلب
سمت: امور حقوقی - امور قراردادها - امور رفاهی شبکه - رابط بیمه تکمیلی درمان پرسنل و رابط امور اشتغال شبکه
مدرک تحصیلی:
کاردانی
تلفن تماس:07126626012- داخلی 223
پست الکترونیک:farshabake@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-3 13:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ