معرفی پرسنل

نام
:ابراهیم
نام خانوادگی:قشقایی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی
سمت:مسئول تدارکات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فراشبند
تلفن :07126626012داخلی237
پست الکترونیک:farkar@sums.ac.irنام :احمد
نام خانوادگی:حسنیان
مدرک تحصیلی:دیپلم
سمت: کارپرداز شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند
تلفن :07126626012
پست الکترونیک :farkar@sums.ac.ir


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-23 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ