معرفی پرسنل:
ردیفنام و نام خانوادگی سمت تلفن واحد
 1 شهلا نگهداری بهورز6815271شرح وظايف بهورز خانه هاي بهداشت :
  •        مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر
  •       تعیین اولویت های بهداشتی
  •        برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی
  •    تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )     آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب
  •      تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها
  •      جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی
  •       تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا
  •       پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل
  •      توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح   از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-2 13:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ