معرفی پرسنل:
ردیفنام و نام خانوادگی سمت تلفن واحد
1فضل اله علی پور بهورز07126663937
2نسرین مهجورانبهورز07126663937
3طیبه محمدی بهورز07126663937



شرح وظايف بهورز خانه هاي بهداشت  :
  •     مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر
  •    تعیین اولویت های بهداشتی
  •     برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی
  •     تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )
  •     آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب
  •     تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها
  •     جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی
  •    تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا
  •    پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل
  •    توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح  از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-2 13:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ