معرفی پرسنل :
ردیفنام ونام خانوادگیمدرک نحصیلی سمت تلفن واحد مربوطه
1شهربانو ابراهیمی کاردانی بهداشت خانواده مسئول بهداشت خانواده 6625681
2زهرا عالیشوندی کاردانی بهداشت خانواده کاردان بهداشت خانواده 6625681
3سهیلا جمشیدی کاردانی ماماییکاردان بهداشت خانواده 6625681
4فاطمه میرزانیان کاردانی بهداشت خانواده کاردان بهداشت خانواده 6625681
5ژاله حیدری کارشناس مامایی کارشناس بهداشت خانواده (طرحی )6625681


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-1-14 13:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ