معرفی پرسنل :
ردیفنام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن واحد مربوطه
1مریم خنجری کاردانی بهداشت خانواده مسئول بهداشت خانواده 6622144
2مریم رحیمی لیسانس ماماییکارشناس بهداشت خانواده 6622144
3زینب جمشیدی کاردان بهداشت خانواده کاردان بهداشت خانواده 6622144
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-1-14 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ